Wysyłając narzędzie do naszego serwisu pamiętaj aby dołączyć następujące informacje:

  • pełne dane firmy (w przypadku faktury) oraz dane adresowe, na które mamy odesłać narzędzie,

  • możliwie dokładny opis uszkodzenia, dzięki któremu będziemy mogli przyspieszyć czas naprawy,

  • kontakt do osoby, która udzieli dodatkowych informacji.

Narzędzia prosimy wysyłać na adres:
Ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10

35-036 Rzeszów

Wszystkie znajdujące się w Serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym, i są wyłączną własnością tychże firm.